עזרה Nokia 208

background image

ךירדמ

שמתשמל

Nokia 208

הסריג

2.1

HE